Giới thiệu

 • Tên ban đầu lúc mới thành lập là: Phòng Thí Nghiệm Máy Điện

 • Đến 1994 sáp nhập giữa

           - Phòng Thí Nghiệm Máy Điện (B3)

           - Xưởng Thực Tập Điện (C2)

           - Xưởng Thực Tập Điện Tử (C2)

         thành đơn vị mới có tên là Phòng Thực Tập Điện - Điện Tử

 • Đến 1998, do khối lượng thực tập ngày càng lớn và nội dung thực tập ngày càng đặc thù, Phòng Thực Tập Điện - Điện Tử làm 2 phòng Thực Tập Điện và Điện Tử độc lập. Từ đó đơn vị có tên là Phòng Thí Nghiệm Máy Điện và Thực Tập Điện.

 • Số điện thoại: 84-08-38650364

 • Tháng 3 năm 2016 Phòng Thí Nghiệm Máy Điện và Thực Tập Điện đã đưa vào vận hành Phòng thực tập điện 014H6 tại cơ sở 2 (Dĩ An-Bình Dương) cho môn học Thực Tập Điện 1- EE2025 (Chương trình 140 tín chỉ) với cơ sở vật chất được trang bị mới hoàn toàn.

 

 Sinh viên đang thực tập trên các bảng điện của đơn vị

 

 

  

 • Tháng 5 năm 2016, theo quyết định của nhà trường, Phòng Thí Nghiệm Máy Điện và Thực Tập Điện được đổi tên  Xưởng Thực Tập Điện.

Nội dung

Hỗ trợ Online

tqvinh

0913 608 088

Thống kê truy cập

Online 1
Hôm nay 1
Tuần này 1
Tháng này 34
Năm này 746

LIÊN KẾT

 • Xưởng Thực Tập Điện 1 - 116B1
 • ptt5
 • ptt4
 • ptt3
 • Xưởng Thực Tập Điện 1-014H6